Najczęściej zadawane pytania

FAQ

Z kim podpiszę umowę rezerwacyjną?

Umowa rezerwacyjna podpisywana jest z Doradcą Klienta, z którym prowadzone były wcześniejsze rozmowy na temat zakupu mieszkania. 

Gdzie podpisuje się umowę rezerwacyjną i w jaki sposób mogę to zrobić?

Umowę rezerwacyjną podpisuje się w dowolnym biurze sprzedaży, po wcześniejszym umówieniu dogodnego terminu. 

Jaki jest czas obowiązywania rezerwacji na mieszkanie?

Rezerwację mieszkania możemy rozumieć dwojako - jako rezerwację nieformalną i rezerwacja formalną. Generalnie możemy zarezerwować mieszkanie do momentu podpisania umowy rezerwacyjnej - termin takiej rezerwacji jest ustalany indywidualnie. Formalną formą zarezerwowania mieszkania jest podpisanie umowy rezerwacyjnej potwierdzonej wpłatą 1% wartości przedmiotu umowy. W większości przypadków, okres obowiązywania umowy rezerwacyjnej wynosi 30 dni kalendarzowych.

Kto pomoże mi skompletować dokumenty do uruchomienia kredytu?

Naszym wieloletnim partnerem kredytowym jest Notus Finanse, który doradza przy wszelkich kwestiach związanych z finansowaniem zakupu nieruchomości. Jeżeli Klient zdecyduje się na usługę doradztwa kredytowego, to za przygotowanie dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu odpowiedzialny jest Notus Finanse. W innym przypadku, przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku kredytowego jest po stronie dedykowanych pracowników Bouygues Immobilier Polska i Klient sam kontaktuje się już z bankami w celu zaciągnięcia kredytu.

Z kim podpiszę umowę deweloperską?

Umowa deweloperska w formie aktu notarialnego podpisywana jest z pełnomocnikiem Bouygues Immobilier Polska - odpowiednią osobą upoważnioną do zawierania tego typu umów. We wszelkich kwestiach związanych z podpisaniem umowy deweloperskiej pomoże Koordynator ds. Umów, który odpowie na wszelkie pytania Klienta.

Jak wygląda proces zakupu mieszkania?

Wybór odpowiedniego mieszkania nie jest prostą decyzją, dlatego warto postawić na sprawdzonego dewelopera. Po wyborze mieszkania, Klient dokonuje rezerwacji i formalizuje ją umową rezerwacyjną z wpłatą 1% wartości przedmiotu umowy. Przed zakończeniem okresu rezerwacji wskazanego w umowie rezerwacyjnej, następuje podpisanie umowy deweloperskiej. Rolą umowy deweloperskiej jest ustalenie pomiędzy stronami przedmiotu późniejszej umowy przenoszącej własność i stworzenie zobowiązania do zawarcia takowej. Jeżeli jest to wciąż możliwe (ze względu na stopień zaawansowania inwestycji), po podpisaniu umowy deweloperskiej Klient może zgłosić zmiany lokatorskie. Po przekazaniu kluczy i odbiorze lokalu, podpisywana jest umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego. Jest to ostatni krok do stania się formalnie właścicielem lokalu.

Kto opiekuje się mną po podpisaniu umowy deweloperskiej?

Po podpisaniu umowy deweloperskiej, Klientem opiekuje się dedykowany Specjalista ds. Relacji z Klientem. Informacje, kto jest dedykowanym specjalistą, Klient otrzymuje bezpośrednio po podpisaniu umowy deweloperskiej. Osoba ta odpowiedzialna jest za bieżący kontakt z Klientem do momentu podpisania umowy przeniesienia własności. W dalszej kolejności kontakt przekazywany jest do Działu Obsługi Gwarancyjnej.

Jak mogę sprawdzić postępy budowy?

Przy płatności każdej transzy (zgodnie z umową deweloperską i dołączonym harmonogramem prac), Klient otrzymuje skan z dziennika budowy, który potwierdza wykonanie danego etapu prac. O zakończeniu danego etapu prac informuje Specjalista ds. Relacji z Klientem. Ponadto, postępy prac na budowie można śledzić na stronie internetowej w dedykowanej galerii zdjęć i filmów.

Czy mogę negocjować warunki zakupu mieszkania?

Informacje na temat możliwości negocjacji cen dostępne są indywidualnie w biurach sprzedaży. Dla wybranych mieszkań przygotowujemy często oferty specjalne, które widoczne są na naszej stronie internetowej.

Kto pomoże mi zorganizować kredyt?

Naszym wieloletnim partnerem kredytowym jest Notus Finanse, który doradza przy wszelkich kwestiach związanych z finansowaniem zakupu nieruchomości. W każdym biurze sprzedaży Klient ma możliwość spotkania i rozmowy z doradcą kredytowym, który pomoże wybrać najlepszą ofertę kredytu na rynku. Jest to tym bardziej wygodne, że propozycja dopasowana jest do konkretnego mieszkania lub mieszkań, wybranych uprzednio przez Klienta.

Ile wynosi opłata rezerwacyjna?

Opłata rezerwacyjna wynosi 1% przedmiotu umowy rezerwacyjnej.

Kiedy otrzymam zaproszenie do kancelarii notarialnej do podpisania umowy deweloperskiej?

Klient otrzymuje zaproszenie przed upływem terminu wygaśnięcia umowy rezerwacyjnej. Za kontakt z Klientem w sprawie podpisania umowy deweloperskiej odpowiedzialny jest dedykowany Koordynator ds. Umów z ramienia Bouygues Immobilier Polska.

Kto odpowie na pytania dotyczące umowy deweloperskiej?

Na wszelkie pytania dotyczące zapisów umowy deweloperskiej odpowie Doradca Klienta. Warunki zawierania umów deweloperskich i ich zapisów reguluje ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. nr 232, poz. 1377), tak zwana Ustawa deweloperska. Celem ustawy jest ochrona praw nabywców mieszkań lub domów z rynku pierwotnego. Ustawa deweloperska skutecznie zabezpiecza interesy Kupujących.

Jaka jest wysokość opłat notarialnych?

Opłata jest zależna od wielu czynników. Wszystkie informacje na temat wysokości opłat można uzyskać u dedykowanego Koordynator ds. Umów lub w przypadku inwestycji we Wrocławiu i Poznaniu u Specjalisty ds. Relacji z Klientami.. 

Jak wygląda standardowy harmonogram wpłat?

Harmonogram płatności jest integralną częścią umowy deweloperskiej i jest indywidualny dla każdego projektu. Ciężko jest więc mówić o jego standardowym kształcie, ponieważ może różnić się na przykład wysokością zaliczek za poszczególne etapy budowy. Przykładowymi etapami budowy są: rozpoczęcie budowy, wykonanie wykopu pod garaż podziemny, wykonanie stropu nad garażem podziemnym, wykonanie stropu nad wskazaną kondygnacją nadziemną, wykonanie stanu surowego otwartego, wykonanie stanu surowego zamkniętego, zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Kiedy muszę uruchomić kolejne raty kredytu?

O zakończeniu danego etapu prac informuje Specjalista ds. Relacji z Klientem. W przypadku kredytu na zakup nieruchomości, standardowo Klient składa dyspozycję uruchomienia kolejnej transzy kredytu w banku, który udzielił kredytu. Bank weryfikuje postępy prac budowlanych i ich zgodność z przedstawionym harmonogramem płatności (będącym częścią umowy deweloperskiej). Po pozytywnej weryfikacji etapu prac, bank uruchamia kolejną transzę kredytu.

Czym różnią się od siebie umowa rezerwacyjna, umowa deweloperska i umowa przeniesienia własności?

Umowa rezerwacyjna to formalny sposób rezerwacji mieszkania potwierdzony wpłatą 1% wartości przedmiotu umowy. W przypadku finansowania zakupu nieruchomości gotówką, umowa rezerwacyjna gwarantuje rezerwacje mieszkania do momentu podpisania umowy deweloperskiej. Jeżeli Klient finansuje zakup kredytem, rolą umowy rezerwacyjnej jest rezerwacja mieszkania do momentu uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej i później - zawarcia umowy deweloperskiej.

Umowa deweloperska jest sporządzona w formie aktu notarialnego (jest to wymóg tzw. Ustawy Deweloperskiej). Rolą umowy deweloperskiej jest ustalenie pomiędzy stronami przedmiotu późniejszej umowy przenoszącej własność i stworzenie zobowiązania do zawarcia takowej. W umowie deweloperskiej powinny zostać określone takie kwestie jak: strony, miejsce i data podpisania, cena przedmiotu sprzedaży i nabycia prawa do nieruchomości, informacji o nieruchomości, terminu przeniesienia na nabywcę praw własności, informacji o rachunku powierniczym, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych i wiele innych istotnych aspektów.

Umowa przeniesienia własności - umowa przyrzeczona, podpisywana w formie aktu notarialnego. Podpisanie umowy przenosi na kupującego własność nieruchomości. Od momentu podpisania umowy przeniesienia własności, nabywca jest faktycznym właścicielem wybranego mieszkania.

Jak sprawdzę standard wykończenia mojego mieszkania?

Informacje dotyczące standardu wykończenia mieszkania dostępne są w prospekcie informacyjnym, który jest załącznikiem do umowy rezerwacyjnej i deweloperskiej. Prospekt zawiera informacje dotyczące wcześniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych, gruntu, budynku, warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, określa położenie oraz istotne cechy budynku (zestawienie powierzchni, parametry techniczne, opis użytych materiałów, rodzaju wentylacji, itd.).

Jak mogę sprawdzić czy moja wpłata dotarła do dewelopera?

W przypadku pierwszej wpłaty realizowanej po podpisaniu umowy rezerwacyjnej (1% wartości przedmiotu umowy), informacje można uzyskać u Doradcy Klienta, z którym wybierano mieszkanie. Na późniejszym etapie - po podpisaniu umowy deweloperskiej - informacje o tym, czy wpłata dotarła do dewelopera dostępne są u dedykowanych Specjalistów ds. Relacji z Klientem. Po wpłacie, Klient otrzyma sms potwierdzającego. Dlatego zachęcamy do logowania się na Panelu Klienta gdzie znajdują się wszelkie informacje.

Jak wygląda zakup mieszkania on-line? Czy to w ogóle możliwe?

Do momentu podpisania umowy deweloperskiej (podpisywanej w Kancelarii Notarialnej w formie aktu notarialnego) - jak najbardziej. Klient w formie zdalnej może porozmawiać z Doradcą Klienta (za pomocą wideorozmowy). W takim przypadku, Klient przekazuje dane niezbędne do podpisania umowy rezerwacyjnej. Po wprowadzeniu danych do umowy rezerwacyjnej wraz z załącznikami wysyłamy do Klienta wiadomość mailową z dedykowanym adresem, pod którym możliwe jest zaakceptowanie zapisów umowy i wyrażenie zgody na jej zawarcie. Rozmowę on-line można zamówić w dowolnym momencie, wypełniając odpowiedni formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej.

Sprawdź naszą ofertę

Poznaj projekty Bouygues Immobilier Polska i znajdź mieszkanie Twoich marzeń

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Poinformujemy Cię o specjalnych ofertach i naszych nowych inwestycjach

Schowek

Liczba lokali: 0