BI Greenspired

Nasze podejście do zrównoważonego budownictwa

BI GREENSPIRED – W zgodzie z naturą

Naszym celem jest tworzenie przestrzeni, w których ludziom żyje się lepiej. Projektując otaczającą nas przestrzeń, kierujemy się bioróżnorodnością i innowacyjnym podejściem. 

Dbamy o kontakt z naturą tworząc miejsca do życia, które są jak najbardziej zintegrowane z otaczającą je przyrodą. Przeprowadzając projekt inwestycyjny, wzbogacamy przestrzeń o nowe rośliny, aby przyszli mieszkańcy mogli spędzać czas wśród zieleni każdego dnia. Kierujemy się wewnętrznymi regułami, które opisujemy jako Small Green Steps. Ta wewnętrzna polityka Bouygues Immobilier Polska pomaga realizować długofalowy program zmian i wspiera innowacyjne podejście.

Proekologiczne praktyki to nie chwilowy trend, a sposób myślenia o naszym otoczeniu. Rozumiemy to. Współpracujemy z wykonawcami, dla których jest to równie istotne. Do minimum ograniczamy wycinki drzew a w zamian realizujemy – tam gdzie to możliwe – nasadzenia kompensacyjne. Wspólnie dbamy o właściwą gospodarkę odpadami. 

Partnerstwa

Działamy wspólnie - w jednym celu

Partnerstwo dla Klimatu

Jesteśmy partnerem platformy Partnerstwo dla Klimatu, która jest polem współpracy pomiędzy organizacjami proekologicznymi. Celem platformy jest "zintegrowanie wiedzy i pracy Partnerów dla realizacji kompleksowych i innowacyjnych działań oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie edukacji i promocji na rzecz ochrony klimatu oraz adaptacji do jego zmian."

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Organizacja pozarządowa, która od 2008 roku realizuje misje radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. Organizacja buduje sieć relacji twórców zmian i świadomie działa na rzecz zrównoważonej przyszłości. PLGBC wspiera szereg projektów, aktywności i badań w których słowo "odpowiedzialność" odgrywa największą rolę. Jesteśmy członkiem tej organizacji. 

Certyfikaty

Potwierdzenie jakości

Wiele z naszych projektów otrzymuje uznane na całym świecie certyfikaty. Stanowią one potwierdzenie jakości realizowanych projektów - również w duchu zrównoważonego budownictwa. Staramy się, by każdy projekt inwestycyjny miał jak największą liczbę proekologicznych rozwiązań.

Wysiłek ten został nagrodzony uzyskaniem certyfikatu BREEAM® dla inwestycji Miasteczko Orange i La Melodie, a także HQE™ dla Accent Vert i Accent Eco, jako pierwszych inwestycji mieszkaniowych z tym certyfikatem poza Francją. Projekt Camélia - jako pierwszy w Polsce - otrzymał międzynarodowy certyfikat BiodiverCity®, który wyróżnia rozwiązania wspierające różnorodność biologiczną w nowo powstałych budynkach oraz ich otoczeniu.

BREEAM®

Miasteczko Orange, La Melodie

System certyfikacji wprowadzony w 1990 roku w Wielkiej Brytanii przez BRE Global. Wiodąca na świecie metoda oceny zrównoważonego rozwoju na różnym etapie realizacji projektów w małej i dużej skali - od poszczególnych budynków po całą infrastrukturę. Proces certyfikacji podzielony jest na różne fazy i prowadzony jest przez zespół złożony z asesora, inwestora oraz inne podmioty zaangażowane w dany proces powstawania budynku.

BiodiverCity®

Camélia

Projekty budowlane certyfikowane w tym systemie muszą uwzględniać różnorodność biologiczną – zarówno w samym budynku, jak i jego otoczeniu. Ocena projektu, który ubiega się o certyfikacje przebiega w czterech różnych kategoriach: zaangażowanie, dostępne źródła, ocena zalet ekologicznych, korzyści dla użytkowników. Camélia została certyfikowana w tym systemie jako pierwsza inwestycja w Polsce.

HQE™

Accent Vert, Accent Eco, La Melodie, Camélia

System certyfikacji wprowadzony w 2012 roku we Francji przez Cerway. Certyfikacja obejmuje cały cykl życia budynku – od budowę po eksploatację w budynkach niemieszkalnych, mieszkalnych i domach jednorodzinnych. System bierze pod uwagę również planowanie i zagospodarowanie przestrzeni. W certyfikacji pomagają konsultanci a finalna akceptacja spełnienia wymagań leży po stronie mianowanych audytorów HQE.

Co zyskują mieszkańcy

Realne korzyści

Rozwiązania z zakresu bioróżnorodności i well-being niosą za sobą realne korzyści dla mieszkańców naszych projektów. Są wynikiem pracy wykonywanej już na etapie projektowania naszych inwestycji.

Lepsze samopoczucie w otoczeniu zieleni

To oczywiste, że chcemy mieć kontakt z naturą - zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych. Zieleń ma korzystny wpływ na naszą kondycję psychiczną i samopoczucie.

Mniejsze koszty utrzymania części wspólnych

W niektórych naszych projektach, wdrożymy lub wdrożyliśmy panele fotowoltaiczne na dachach, redukujące koszty energii w częściach wspólnych. Ważne są również systemy odzyskiwania wody opadowej na potrzeby podlewania zieleni części wspólnych.

Rozwiązania wspierające komfort życia

Tam, gdzie to możliwe, proponujemy takie rozwiązania jak stojaki na rowery, oświetlenie sterowane czujnikami ruchu, stacje do ładowania samochodów elektrycznych ale też strefy relaksu na świeżym powietrzu.

Budowanie silniejszych społeczności 

Boiska wielofunkcyjne, odrębne strefy relaksu, ławki, stoły piknikowe, kluby lokatora, siłownie, place zabaw – myślimy o przyszłych mieszkańcach i proponujemy rozwiązania, które realnie pomogą w przyszłej integracji.

Small Green Steps

Czyli krótki poradnik: Jak żyć eko w nowym domu

Pobierz poradnik

Nasze projekty

Rozwiązania poprawiające komfort życia

W naszych projektach wdrożyliśmy (lub wdrożymy – w przypadku projektów w budowie) szereg różnorodnych rozwiązań z zakresu bioróżnorodności i well-being. Mamy nadzieję, że pomagają naszym Klientom w osiąganiu lepszej jakości życia. Każdego dnia.

Camélia

nasadzenia drzew owocowych stanowiących pożywienie dla ptaków,

montaż budek lęgowych dla ptaków, domków dla nietoperzy oraz jeży,

lokalizacja projektu w bliskim otoczeniu 5 parków,

oświetlenie LED w częściach wspólnych obniżające koszty zużycia energii elektrycznej,

projektowanie budynku i przestrzeni pod nadzorem ekologa - dobór odpowiedniej roślinności i wypracowanie rozwiązań pomagających dbać o lokalną faunę i florę,

nasadzenie rodzimych gatunków roślin, które nie wymagają specjalnych systemów nawadniających,

wdrożenie inteligentnych systemów mieszkaniowych, które umożliwiają między innymi zdalne regulowanie temperatury i oświetlenia oraz sterowanie kompatybilnymi z systemem urządzeniami.

La Melodie

energooszczędne windy z systemem odzyskiwania energii hamowania,

oświetlenie LED w częściach wspólnych, sterowane czujnikami ruchu oraz zmierzchu, obniżające koszty zużycia energii,

wysoka izolacyjność przegród zewnętrznych – ścian, dachów i okien, redukująca koszty ogrzewania mieszkań w okresie zimowym,

montaż budek lęgowych dla ptaków,

wdrożenie inteligentnych systemów mieszkaniowych, które umożliwiają między innymi zdalne regulowanie temperatury i oświetlenia oraz sterowanie kompatybilnymi z systemem urządzeniami.

Accent Eco i Accent Vert

montaż instalacji solarnej, podgrzewającej ciepłą wodę użytkową,

przewidziane miejsce na oczko wodne oraz na uprawę warzyw i owoców przez mieszkańców,

oświetlenie sterowane czujnikami ruchu oraz zmierzchu, obniżające koszty zużycia energii,

stojaki na rowery.

Vitalité

nasadzenia w postaci ponad 100 drzewek oraz dekoracyjnych traw i krzewów,

80% terenu projektu stanowi powierzchnia biologicznie czynna,

relaksacyjna strefa SPA z sauną, jacuzzi, siłownią i mini strefą kibica o powierzchni około 110 metrów kwadratowych,

stojaki na rowery,

punktowe oświetlenie LED,

strefa rekreacyjna z górką saneczkową, leżakami, placem zabaw, boiskiem wielofunkcyjnym, stołami i ławkami piknikowymi.

Essentiel Talarowa

instalacja fotowoltaiczna na dachach budynków pomagająca obniżyć koszty zużycia energii w częściach wspólnych,

dwa punkty do ładowania samochodów umożliwiające ładowanie ekologicznych aut elektrycznych

zadaszone stojaki na rowery, które zabezpieczają jednoślady przed czynnikami atmosferycznymi,

jasne pokrycie dachów budynków zmniejszające nagrzewanie się budynków w upalne dni,

gromadzenie wody opadowej na potrzeby podlewania zieleni części wspólnych - niższe koszty pielęgnacji terenów zielonych wokół budynków,

zieleń na zadaszeniu ramp zjazdowych do garażu będąca walorem estetycznym oraz mająca pozytywny wpływ na mikroklimat.

Chcemy tworzyć miejsca, które na nowo definiują współczesny styl życiaPowrót do natury z nowoczesnym podejściem do tworzenia przestrzeni.

Pierre-Vincent Pasquet

Dyrektor Generalny Bouygues Immobilier Polska

Nasze biuro

Zmiana zaczyna się od nas

Zastosowaliśmy wiele rozwiązań, dzięki którym każdy z nas czuje się w nim dobrze. Dzięki prostym krokom aktywnie przyczyniamy się do dbania o środowisko. W naszym biurze korzystamy z filtrujących wodę dzbanków wielokrotnego użytku, umożliwiamy naszym pracownikom skorzystanie z hulajnogi elektrycznej (niezawodnej w krótkich podróżach po mieście 😉), maksymalnie ograniczamy drukowanie. Po prostu - Small Green Steps.

Nasze budowy

Działamy razem

Współpracujemy z renomowanymi wykonawcami, dla których dbanie o środowisko jest standardem. Szczególnie ważne są dla nas kwestie związane z właściwym zabezpieczeniem drzew i krzewów, ograniczeniem wycinki drzew do minimum, realizowanie nasadzeń kompensacyjnych, dbanie o istniejącą florę i faunę, a także o właściwą gospodarkę odpadami. Istotne jest dla nas również przestrzeganie obowiązujących procedur, weryfikacja stosowanego sprzętu oraz doświadczenie naszych partnerów.

Dbamy o środowisko

Właściwa gospodarka odpadami

Dbamy o istniejące drzewa

Ograniczamy wycinkę do minimum

Dbamy o gatunki chronione

Działamy w zgodzie z lokalnym ekosystemem

Sprawdź naszą ofertę

Poznaj projekty Bouygues Immobilier Polska i znajdź mieszkanie Twoich marzeń

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Poinformujemy Cię o specjalnych ofertach i naszych nowych inwestycjach

Schowek

Liczba lokali: 0