Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o.
  al. Armii Ludowej 14
  00-638 Warszawa, Polska
   („Spółka”)

 2. Inspektor Ochrony Danych

  Agata Klimek-Cortinovis
  e-mail:   iod@bi-polska.pl

 3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  (Jeżeli wyrażona zgoda na marketing – pkt 2) Marketing bezpośredni własnych produktów i usług.
  (Jeżeli wyrażona zgoda handlowa – pkt 1) Przedstawienie oferty handlowej w celu odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe.

 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

  Imię oraz nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

 6. Informacje o odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców danych

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być agencje marketingowe w celu przesłania Newslettera, firmy świadczące usługi IT oraz inne podmioty, którym Spółka powierza przetwarzania danych w związku ze swoja działalnością.

 7. Okres, przez który dane będą przechowywane

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody. 

 8. Informacje o przysługujących uprawnieniach

  Ma Pani / Pan prawo:

  • żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.
 9. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy / o zobowiązaniu do podania danych:

  Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Dane podawane są dobrowolnie i nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania.
  Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych dla celów marketingu produktów i usług oferowanych przez Spółkę oraz brakiem możliwości przedstawienia oferty handlowej.