Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie www.bi-polska.pl

Właścicielem serwisu www.bi-polska.pl („Serwis”) jest Bouygues Immobilier Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Armii Ludowej 14 (ulica Armii Ludowej 14) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023187.(„Właściciel”).

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych zasad, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu.

Właściciel szanuje prawo Użytkowników Serwisu do zachowania prywatności. Użytkownik korzystając z Serwisu, pozostaje anonimowy tak długo, jak sobie tego życzy.

Dane osobowe Użytkownika zbierane są przez Właściciela jedynie wówczas, gdy Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to dobrowolną zgodę.

Na stronie Serwisu jest umieszczony formularz kontaktowy, w którym Użytkownik może podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Jednak decyzja o wypełnieniu formularza kontaktowego i podaniu wybranych danych osobowych jest dobrowolna i należy do Użytkownika.

Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza kontaktowego w Serwisie będą wykorzystane w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Dodatkowo Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach marketingowych przez Właściciela oraz na otrzymywanie od Właściciela informacji handlowych drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu kontaktowym jest Bouygues Immobilier Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Armii Ludowej 14 (ulica Armii Ludowej 14). Użytkownikom Serwisu udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania zaprzestania ich przetwarzania

W celu realizacji uprawnień dotyczących dostępu do danych, poprawiania danych lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres: marketing@bi-polska.pl ze wskazaniem żądania.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie materiały, informacje, dane, układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji w celach komercyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Właściciela Serwisu wraz z określeniem ich zakresu. 
Wszelkiego rodzaju informacje udostępnione w niniejszym Serwisie mogą być przez Użytkowników wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

Postanowienia dodatkowe

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, jednak zmiany te nie będą ograniczać zakresu ochrony danych osobowych Użytkowników. Wprowadzane zmiany nie wpłyną na podstawową zasadę Polityki Prywatności, iż Właściciel Serwisu nie udostępnia i nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych przekazanych przez Użytkowników.