Dbałość o

 środowisko, społeczeństwo i odpowiedzialne zarządzanie. Tymi wartościami kierujemy się na co dzień. To także integralna część naszej strategii biznesowej.

01.

Środowisko (E)

Tworzymy miejsca do zrównoważonego i komfortowego życia. Stosujemy rozwiązania, dzięki którym minimalizujemy ingerencję w istniejący ekosystem. Poznaj nasze cele i działania.

Cele

 Grupy Bouygues Immobilier

Redukcja o 28%

 emisji CO₂ do 2030 r. w ramach zapisów porozumienia paryskiego.

Uwzględnienie 25%

 powierzchni „pozytywnie oddziałujących na bioróżnorodność” do 2025 r. w naszych projektach.

Recykling i ponowne użycie 

 do 2030 r.

na poziomie 5%

Dziś budujemy w sposób bardziej zrównoważony,

by zadbać o

 lepsze jutro

Stosujemy kalkulator śladu węglowego dla wszystkich naszych inwestycji.

Korzystamy z niskoemisyjnego betonu (1600 ton użytych w 2023 r.)

Dbamy o odpowiedzialne gospodarowanie

 wodą

Tworzymy ogrody deszczowe do retencji wody opadowej i podlewania części wspólnych.

Odprowadzamy deszczówkę do gruntu – zapobiegamy przeciążeniu kanalizacji burzowej.

Stosujemy systemy nawadniania kropelkowego dla nasadzeń jako standard naszych projektów.

Wspieramy

 florę 

 i małą faunę

Projektujemy zieleń w sposób wspierający bioróżnorodność.

Ograniczamy do niezbędnego minimum wycinki drzew.

Realizujemy nasadzenia kompensacyjne.

Montujemy karmniki i poidełka dla ptaków oraz domki dla owadów.

Ograniczamy

 zużycie energii

Część przestrzeni wspólnych zasilamy panelami fotowoltaicznymi.

Dzięki jasnym dachom ograniczamy przegrzewanie się budynków.

Instalujemy oświetlenie LED sterowane czujnikami ruchu.

Wysoka izolacyjność ścian, dachów i okien pozwala redukować koszty i zużycie energii na ogrzewanie mieszkań.

Stosujemy system smart home wspierający mieszkańców w oszczędzaniu energii cieplnej i elektrycznej.

Promujemy

 ekologiczny transport

Stawiamy stacje ładowania pojazdów elektrycznych w ramach naszych osiedli.

Tworzymy dla mieszkańców zadaszone parkingi rowerowe i stacje naprawy jednośladów.

02.

Społeczeństwo (S)

Dbamy, by nasza praca miała pozytywny wpływ na otoczenie i ludzi. Wierzymy w odpowiedzialny biznes. Dlatego działamy w zgodzie z interesami społeczności, budując dobre relacje z naszymi Klientami, pracownikami i partnerami.

Cele naszej Grupy

Wsparcie idei miast 

15-minutowych.

Edukacja i działania na

rzecz społeczności lokalnych.

Troska o pracowników 

i Klientów.

Nasze zaangażowanie zaczyna się z Tobą

Wspieramy ideę miasta 15-minutowego: zapewniamy mieszkańcom dobre lokalizacje oraz łatwy dostęp do środków transportu zbiorowego i usług. Podnosimy komfort życia, pomagając ograniczać emisję CO₂.

Edukujemy m.in. inicjując konkursy ekologiczne dla dzieci, realizując eko-warsztaty dla społeczności lokalnych oraz pracowników – realizujemy warsztaty Mozaiki Klimatycznej, które pomagają naszemu zespołowi w zrozumieniu zagadnień i ryzyk związanych ze zmianami klimatu.

Wspieramy lokalne społeczności poprzez udział w inicjatywach charytatywnych, wolontariat i organizację wydarzeń dla mieszkańców.

Wdrażamy i monitorujemy procedury BHP we wszystkich naszych projektach oraz biurach.

Wspieramy 

różnorodność

Niemal 55% naszych stanowisk kierowniczych zajmują kobiety.

Nasz zespół tworzą ludzie w wieku od 20 do 60+ lat.

Tworzymy międzynarodowe środowisko pracy.

Podjęliśmy 5

zobowiązań

wobec naszych

Klientów

Przeczytaj więcej

o Naszych zobowiązaniach

ZOBACZ

W 100% naszych projektów wdrażamy rozwiązania wspierające well-being i bioróżnorodność.

Podnosimy standard i komfort mieszkania poprzez przemyślaną funkcjonalność projektu.

Dbamy o jakość poprzez regularne wizyty kontrolne na budowach, aż do momentu odbioru mieszkań.

Pozostajemy do dyspozycji, by zawsze odpowiedzieć na każde pytanie.

Systematycznie oceniamy poziom satysfakcji Klientów.

03.

Odpowiedzialne

zarządzanie (G)

Odpowiedzialność naszej firmy to także troska o jej stabilność i dobrą kondycję. Zarządzamy działalnością w sposób transparentny, dzięki właściwym procesom i procedurom.

Tworzymy firmę odpowiedzialnie

Działamy wg transparentnych zasad kodeksu etycznego Grupy Bouygues – przestrzeganego przez pracowników i respektowanego przez naszych partnerów biznesowych.

KODEKS GRUPY

Wszyscy nasi pracownicy przechodzą szkolenia z zakresu Compliance (zasad dających pewność, że nasza działalność jest prowadzona zgodnie z prawem i regulacjami wewnętrznymi).

Prowadzimy regularne audyty wewnętrzne.

Monitorujemy łańcuch wartości poprzez:

Ewaluację partnerów biznesowych.

Kwestionariusze ESG dla podwykonawców.

Dajemy gwarancję uczciwej oferty. 

Jesteśmy deweloperem

 godnym zaufania.

SOLIDNY ZAKUP

Posiadamy know-how Grupy Bouygues, ponad dwie dekady doświadczenia w Polsce, solidne zaplecze finansowe i technologiczne. Oferujemy wsparcie na etapie zakupu i profesjonalną obsługę posprzedażową.

PEWNA BUDOWA

Gwarantujemy pewną budowę i realizację inwestycji. Nie zakładamy spółek celowych oraz działamy wg ścisłej polityki informowania o postępach budów.

UCZCIWA OFERTA

Po podpisaniu umowy deweloperskiej cena mieszkania nie zmienia się.

CENA BEZ ŚCIANEK

Nie wliczamy powierzchni pod ściankami działowymi do powierzchni mieszkań.

Działamy

 wspólnie

w jednym celu.

Poznaj nasze partnerstwa

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Poinformujemy Cię o specjalnych ofertach i naszych nowych inwestycjach

Schowek

Liczba lokali: 0